نمونه سوالات زبان انگلیسی

نمونه سوالات زبان انگلیسی

با سلام خدمت شما زبان آموز گرامی

جهت خودآزمایی شما زبان آموز محترم تعداد ۴۰ عدد سوال به مدت ۴۰ دقیقه در نظر گرفته شده است.