مهارت شنیداری

آموزش و نمونه سوال want-when-how-hurt-whose

در این فایل می توانید این آموزش ها و نمونه سوال ها را ببینید: آموزش want : به صورت کامل، پرسشی و جواب آن آموزش when : به صورت کامل، پرسشی و جواب آن آموزش how : به صورت کامل، پرسشی و جواب آن آموزش hurt و hurts: به صورت کامل، جمله مثبت، جمله منفی، پرسشی و جواب آن آموزش …

ادامه نوشته »

آموزش و نمونه سوال what-where-have-has-do-does

در این فایل می توانید این آموزش ها و نمونه سوال ها را ببینید: آموزش what : به صورت کامل، پرسشی و جواب آن آموزش where : به صورت کامل، پرسشی و جواب آن آموزش have و has : به صورت کامل، جمله مثبت، جمله منفی، پرسشی و جواب آن آموزش do و does: به صورت کامل، جمله مثبت، جمله …

ادامه نوشته »

تفاوت was و were با did

تفاوت was و were با did سلام یکی از زبان آموزان در سایت نظر گذاشته بودند و در مورد تفاوت was و were و did سوال کرده بودند و گفته بودند به چه صورت متوجه شویم که باید با کدام یکی از این کلمات یک جمله را پرسشی کنیم؟ امروز می خواهم در مورد این موارد توضیح بدهم. was و …

ادامه نوشته »

کاربرد حروف تعریف a و an و the

کاربرد حروف تعریف a و an و the یکی از مواردی که در بین زبان آموزان خیلی رواج دارد سردرگمی در مورد نحوه استفاده از حروف تعریف a یا an و the است. در مطلب امروز قصد دارم این موارد را توضیح بدهم. حروف تعریف a یا an : حرف تعریف aقبل از کلماتی که مفرد باشند به کار برده …

ادامه نوشته »

آموزش Can در حالات خبری و منفی و پرسشی

آموزش Can در حالات خبری و منفی و پرسشی امروز می خواهم در مورد can صحبت بکنم. کلمه can به معنی توانستن و توانایی انجام کاری می باشد. حالت خبری جملاتی که can دارند به این صورت است. معنی فارسی جمله انگلیسی من می توانم دوچرخه سواری بکنم. I can ride a bicycle او (مونث) می تواند ماشین سواری کند. …

ادامه نوشته »

کاربرد Do و Does و Like در حالت های مختلف

کاربرد Do و Does و Like در حالت های مختلف امروز می خواهم در مورد Do و Does و Like صحبت بکنم. اگر فقط می خواهید نمونه سوالات این بخش را ببینید می توانید بر روی این قسمت کلیک کنید. نکته بسیار مهم: سوالات هیچ مشکلی ندارند افرادی که نمی توانند سوالات را مشاهده کنند کامپیوترشان به برنامه Adobe flash …

ادامه نوشته »